GENOVÉ KLÍČE

Pokladnice vesmírné moudrosti

Genové klíče jsou efektivním nástrojem pro uskutečnění dalekosáhlých změn ve vašem životě. Vaše DNA čeká na odemknutí tím správným klíčem, aby se mohla otevřít. Jakmile obdrží pokyny podle vesmírné předlohy, spustí se přepis stínů v dary.

Genové klíče jsou pokladnicí vesmírné moudrosti. Vytvářejí živoucí informační pole. Zobrazují všechny aspekty existence a evoluce na planetě Zemi. Jejich poselství, vyjádřené archetypálním, zároveň ale zcela novodobým jazykem, proniká až do buněčné úrovně lidského těla a odemyká jedinečné možnosti každého člověka.

Genové klíče světu přinesl a do stejnojmenné knihy Genové klíče je sepsal mystik a básník Richard Rudd.

Každý člověk má ve své DNA otištěnu vesmírnou předlohu v podobě unikátní kombinace kódů, která odpovídá okamžiku jeho narození. Tento otisk zobrazuje osobní hologenetický profil.  Na jeho základě lze pomocí jazyka genových klíčů tyto kódy odemknout, odkódovat jejich poselství a spustit vědomou cestu rozkvětu.

Pokud vás genové klíče osloví, nejspíš si budete chtít pořídit knihu textů Genové klíče (nebo už ji máte), abyste mohli s jejich poselstvím rozjímat nad svým osobním profilem. K tomu jsou genové klíče určeny především: abyste je mohli ve svém vlastním tempu a způsobem, jaký vám bude vyhovovat, skutečně vstřebávat. Takto se začnou dary a změny ve vašem životě projevovat, nezůstanou jen promýšlené a sněné „v hlavě“. Je to umění kontemplace.

Zajímá vás poselství genových klíčů uložených ve vaší DNA?

Nebo už genové klíče znáte a  potřebujete se (více) zorientovat ve svém profilu a jeho sekvencích? 

Co na konzultaci získáte:

 • Seznámíte se svým hologenetickým profilem a dozvíte se, co vás zajímá
  – ať už v souvislosti s vašim aktuálním životním tématem,
  – nebo v souvislosti s vašim zájmem o genové klíče.
 • Dostanete se do kontaktu s vesmírnou moudrostí otištěnou ve vaší DNA.
 • Propojíte se se svými dary (se svým osobním géniem) v oblasti životního úkolu, vyššího záměru, své lidské přirozenosti a jejího vyzařování, mezilidských vztahů, přitažlivosti, společenského naplnění a zpřítomnění vaší bytostné esence.
 • Nastartujete nebo dále rozvinete svoji osobní proměnu/transformaci.

Konzultace s genovými klíči vám nejspíš nebude dávat smysl, pokud je vám naprosto cizí představa, že:

 • Můžete svoje zděděné (rodové i kolektivní) stíny ve své DNA měnit a přesáhnout je.
 • Přenos (transmise) poselství genových klíčů je možný na frekvenční úrovni – tzn. že se odehrává především za jejich slovy.
Putování Zlatou cestou Genových klíčů s Hankou pro mě bylo nesmírně obohacující. Krok za krokem jsem cítila velké pochopení a propojování se svou duší v těle. Samotné by mně to takhle nemohlo zarezonovat. Vše ve mně silně doznívá – a už teď se velmi těším na pokračování.
Petra
Hanko, děkuji ti za tvoji lehkost, citlivost a profesionalitu při putování aktivační sekvencí. Navíc, komorní setkání čtveřice stejně naladěných žen mi dalo velkou možnost nahlédnout a pochopit, jak genové klíče zasahují do našich životů. A hlavně – jak ovlivňují moje vnímání reality.
Hanka

ZLATÁ CESTA

V momentě, kdy se začnete svým profilem zabývat, vstoupíte na Zlatou cestu. Na ní vstřebáváte moudrost genových klíčů. Začínáte být otevřeni vhledům a jejich transformační síle. Nebudete měnit svět okolo sebe, ale začnete měnit pohled na sebe.

Aktivační sekvence

Venušina sekvence

Perlová sekvence

Dráha individuace

Zlatá cesta je privátní záležitostí. Podniká ji každý sám otočením své pozornosti k sobě a do svého vnitřního světa. Tuhle cestu nikdo za jiného nemůže ujít.

Co na Zlaté cestě získáte:

 • Dostanete se (ještě dále než doposud) do kontaktu s dary své individuality.
 • Vaše zbytková DNA – naplněná stíny a strachy – se začne proměňovat v dary.
 • Svoje dary začnete nejen poznávat a vstřebávat, ale žít v běžném, každodenním životě.
 • Ukotvíte je ve svém těle, ve svých vztazích a ve své službě celku.
 • Pochopíte emoční vzorce vetkané do vaší DNA. Naučíte se je zachytávat v běžném životě a umožníte si je prožívat zdravěji.
 • Probudíte novou vizi života.

Zlatá cesta je privátní záležitostí.

Podniká ji každý sám otočením své pozornosti k sobě a do svého vnitřního světa. Tuhle cestu nikdo za jiného nemůže ujít.

Na své cestě ale nemusíte být sami. Můžete se na ní propojit s podobně naladěnými lidmi a po určitý čas kultivovat svoje dary a proměnu v souzvuku s nimi – pod mým vedením.

Na své cestě ale nemusíte být sami.

Můžete se na ní propojit s podobně naladěnými lidmi a po určitý čas kultivovat svoje dary a proměnu v souzvuku s nimi – pod mým vedením.

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI?

Těším se na setkání s vámi!

Hana Poláková

Hana Poláková foto

„To, co se bez přestání neproměňuje, umírá.“ 

Richard Rudd, genový klíč 3