PUTOVÁNÍ ZLATOU CESTOU GENOVÝCH KLÍČŮ

První částí putování Zlatou cestou je Aktivační sekvence. Po její absolvování je možnost pokračovat putováním Venušinou sekvencí a následně sekvencí Perlovou. Vytrvalí si ještě mohou projít Dráhu Individuace. 

Aktivační sekvence

Venušina sekvence

Perlová sekvence

Dráha individuace

Jak probíhají setkání?

Série setkání pro komorní, čtyřčlennou skupinu – v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře, vhodná pro všechny, kteří se věnují svým genovým klíčům (nebo právě  s nimi začali) a vlastně pro všechny, kteří rozvíjejí a chtějí dále rozvíjet svoje dary v každodenním životě.

Hanko, děkuji ti za tvoji lehkost, citlivost a profesionalitu při putování aktivační sekvencí. Navíc komorní setkání čtveřice stejně naladěných žen mně dalo velkou možnost nahlédnout a pochopit, jak genové klíče zasahují do našich životů - a hlavně - jak ovlivňují moje vnímání reality.
Hanka
Putování Zlatou cestou Genových klíčů s Hankou pro mě bylo nesmírně obohacující. Krok za krokem jsem cítila velké pochopení a propojování se svou duší v těle. Samotné by mně to takhle nemohlo zarezonovat. Vše ve mně silně doznívá - a už teď se velmi těším na pokračování.
Petra

Aktivační sekvence

 • Série 4 setkání (3 hodiny jednou za týden) v komorní, čtyřčlenné skupině
 • Na každém setkání probereme jednu oblast Aktivační sekvence (Životní úkol – Evoluce – Vyzařování – Vyšší záměr)

Venušina sekvence

 • Série šesti setkání (3 hodiny jednou za týden) pro komorní, čtyřčlennou skupinu – v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře. Navazuje na Aktivační sekvenci.
 • Na každém setkání probereme jednu oblast Aktivační sekvence (Vyšší záměr – Přitažlivost – IQ - EQ - SQ - Jádro)

Perlová sekvence

 • Série čtyř setkání (3 hodiny jednou za týden) pro komorní, čtyřčlennou skupinu – v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře. Navazuje na Aktivační a Venušinu sekvenci.
 • Na každém setkání probereme jednu oblast Aktivační sekvence (Poslání - Kultura - Perla - Značka) 

Na každém setkání:

 • Probereme jednu oblast dané Aktivační sekvence.
 • Prohloubíme a rozšíříme jejich vnímání ve vašem každodenním životě.
 • Každý člen skupiny bude mít možnost pobavit se o tom, jak se téma jeho konkrétního genového klíče (spojeného s danou oblastí) projevuje v osobním životě.
 • Kromě sdílení (které je zcela dobrovolné) se budeme věnovat kontemplaci (rozjímání), což je nejjednodušší způsob, jak aktivovat vyšší frekvence v naší DNA.
 • Vytvoříme tak pro každého buněčné naladění na frekvence klíčů a zároveň hluboký vnitřní otisk pro další transformační působení v životě.
 • Celý proces podpoříme výběrem Bachových esencí - každý, bude-li chtít,  si odnese (v rámci ceny celého putování) užívací lahvičku se svojí vlastní unikátní směsí (Bachovy esence míří do hloubky našeho prožívání a rozpouštějí překonané "bloky" našeho vývoje).

Máte za Zlatou cestu? A co teď?

Kdo je ten nově inkarnovaný člověk, který zdolal pouť v podobě Zlaté cesty (která se stále odvíjí) ? A v tvůrčí společnosti genových klíčů přetavil a přenastavil sám sebe až na buněčné úrovni? A znovu tak vystavěl svoji bytost? Co ze svého života propustil? A co odevzdal ve prospěch služby světu a celému vesmíru? Jak se mu daří? Má sílu a prosperuje?

Rozjímáte někdy nad těmito a podobnými otázkami? Vydejte se na průchod středovou drahou Individuace a přibližte se stavu hluboké rovnováhy a lehkosti.  

Dráha Individuace

 • Série čtyř setkání (3 hodiny jednou za týden) pro komorní, čtyřčlennou skupinu – v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře.

 • Vhodné pro ty, kteří absolvovali setkávání s Aktivační, Venušinou a Perlovou sekvencí. A rádi by v putování Zlatou cestou nejen pokračovali, ale také ze své cesty a z jejího procesu vyextrahovali a zaintegrovali do svého života to nejcennější.

Na setkáních:

 • se budeme věnovat vašim konkrétním klíčům centrální dráhy hologenetického profilu (Značka, Vyšší záměr, Přitažlivost, SQ, Perla)
 • s vědomým odstupem zachytíme proběhlý a stále probíhající proces extrahování vaší bytostné esence
 • a pokusíme se zachytit esenci samotnou - a to zejména takto:
 • probereme smetiště (vzniklé nejen během putování třemi sekvencemi) z odhozených a odpadávajících vrstev vaší staré osobnosti
 • zaznamenáme rozličné aspekty vašeho života a sladíme je do jedné integrované harmonie
 • více zprůchodníme a naakumulujeme vaši nově vzniklou osobní sílu, vyjadřující a podporující  Vyšší záměr, magnetický tah Přitažlivosti, čistou lásku SQ  a dary Perly
 • celý proces podpoříme výběrem Bachových esencí - každý si bez příplatku odnese (bude-li chtít) užívací lahvičku se svojí vlastní unikátní směsí (Bachovy esence míří do hloubky našeho prožívání a rozpouštějí překonané "bloky" našeho vývoje)    

Podrobnosti a přihláška

Termíny a časy: aktuálně nejsou vypsané žádné termíny, v případě zájmu mi prosím napište, dám vám včas vědět.

Místo: Otiskova 2, Brno – Líšeň

Cena: 

 • Aktivační sekvence - čtyři setkání (3 hodiny jednou za týden) - 3200 Kč
 • Venušina sekvence - šest setkání (3 hodiny jednou za týden) - 4800 Kč
 • Perlová sekvence - čtyři setkání (3 hodiny jednou za týden) - 3200 Kč
 • Dráha individuace - čtyři setkání (3 hodiny jednou za týden) - 2800 Kč
Prošla jsem s Hankou Aktivační sekvencí, která je součástí Zlaté cesty genových klíčů. Nejsem člověk, který se snadno svěří někomu do rukouo, a otevře. A to z důvodu, že jsem se mnohokrát zklamala, a tím i dostala od života cenné lekce od "zachránců a pachatelů dobra", kteří především potřebují zachránit v prvé řadě sami sebe... Hani, jsem velmi vděčná za to, že mě k Tobě přivedla moje intuice a zájem o genové klíče 🙂 Vím, jak je vzácné najít někoho, kdo si dovolil poznat své stíny, naučil se s nimi "tančit" a zůstává s nimi stále ve spojení a pracuje na sobě dál. V setkáních s Tebou je znatelné a pocítitelné, že jsi sama prošla hlubokou transformací, a že cítíš a víš 🙂 Dokážeš trpělivě naslouchat, dát člověku svou 100% pozornost, a také u něj rozpoznat to stinné nevyřčené... Na toto nevyřčené a dosud "nezvědomělé" dokážeš vhodnými a jemně cílenými otázkami navést, aby si dotyčný SÁM uvědomil, o co jde. Uvádíš jej citlivě do spojení s jeho vlastním stínem, učíš, jak se stíny zacházet, a to nejdůležitější - jak s nimi zůstávat ve spojení a rozpoznávat je dál ve svém životě! Toto je velmi cenná zkušenost, protože vede k SEBE-vědomí a nárůstu vnitřní síly a celistvosti u těch, které s pokorou a láskou provázíš. Jsi člověk na svém místě. Genové klíče - tak vzácný a v současnosti ne dosud plně doceněný poklad, patří do rukou povolaných. Děkuji Ti a těším se na další putování s Tebou 🙂
Mgr. Martina Konečnáwww.energyeft.cz
Hani, chci ti napsat jednu báječnou věc: pozoruji opravdový kvantový skok v oblasti vztahů. Nejen, že se mi uzdravil vztah s maminkou (po letech vzájemného nesouladu, který nás obě trápil, nemohly jsme s tím hnout a říkala jsem si, že budeme muset omezit kontakt). Fungujeme teď opravdu v lásce a vzájemném respektu! Překvapila mě ta jednoduchost, s jakou se to "skoro samo" vyladilo. Vím, že to jde zevnitř ven, něco jiného vyzařuji, jinak se chovám, mluvím a umím anstavit hranice s humorem - sama hledím 🙂 Další roviny, kde pozoruji úžasnou změnu: umím se za sebe postavit v partnerství. Přestala jsem přistupovat na hru o vyčítání a přehazování všech chyb na sebe. Překvapuje mě, jak zřetelně a lehce rozpoznávám manipulaci a už na ni ani nemůže přistupovat. Další: jsem schopna o sobě mluvit! Nebojím se dát najevo, kdo jsem, zbavuji se ostychu, tkerý mě ob rovsky svazoval, vnímám lidi na jemnější úrovni a v nečekaných souvislostech (a to si myslím, že jsem byla empat i předtím) a dokone si dokážu říct o pomoc - dřív nemyslitelné. Děkuji, Hanko, jsem moc vzděčná za to, že jsi. Díky za individuální hodiny s tebou i za průvodcovství na Zlaté cestě. Bůh ti žehnej.

Momentálně není vypsaný termín

Pokud byste se chtěli včas dozvědět o nových termínech, přihlaste se k odběru mých novinek a nic vám neuteče.