Hana Poláková foto

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Pomůžu vám získat zpět duševní rovnováhu

S jakými tématy a problémy vám můžu pomoci?

Krizová situace

 • krizové situace: nevěra, rozchod, rozvod, ztráta nebo úmrtí někoho blízkého,
 • jiná náhlá situace, jejíž prožívání vás zahlcuje, a nevíte, co si počít

Stres a vyčerpání

 • stresová zátěž, pociťujete velký tlak a nevíte, jak dál
 • vyčerpání, snažíte se každému a všude zavděčit

Úzkost a strach

 • úzkost, strach a nejistota
 • nedostatek sebevědomí nebo nadměrný stud
 • úzkostné poruchy, panické stavy a ataky, fobie

Emoční problémy

 • emoční problémy a problémy se vztekem
 • sebepoškozování
 • poruchy nálad, smutek, deprese
 • ztráta motivace, pocity bezvýchodnosti a prázdnoty
 • narušení spánku

Rodina a vztahy

 • rodinná témata a výchova dětí
 • partnerská a vztahová témata, problémy toxických vztahů

Existenciální témata

 • existenciální témata a otázky smyslu života
 • psychospirituální krize

Jak to u mě v terapii chodí?

1. Začínáme vstupní konzultací:

 • Vzájemně se poznáme a definujeme váš záměr.
 • Odpovíme si na otázky, které vás i mě zajímají.
 • Pokud najdeme společnou řeč, načrtneme si možnosti naší spolupráce a kroky vedoucí k naplnění vašeho záměru. Pro začátek vám nejspíš doporučím formu pravidelné terapie s docházením jednou týdně (jednou za 2 týdny, max. jednou za měsíc). Z pravidelné intenzívní spolupráce pro sebe vytěžíte nejvíce. Je to závazek, který vám zajistí nejlepší efektivitu celého procesu.
 • Může se stát, že pravidelnou spolupráci nenavážeme: Patrně jste se už na úvodním sezení dozvěděli vše, co pro tuto chvíli potřebujete, a nevnímáte nutnost na vícero terapií docházet. Máte nyní zkrátka vyřešeno. Možná se někdy později vrátíte na občasnou konzultaci.
 • Můžeme také zjistit, že nejsme v osobnostním souladu. A v tom případě vás mohu nasměrovat k jinému terapeutovi či odborníkovi.

2. Domluvili jsme se na pravidelném setkávání:  

 • buď na pravidelné intenzivní: to znamená, že se uvidíme minimálně na 10 sezeních po 60 minutách během 5 měsíců. Interval mezi sezeními je 1 nebo 2 týdny. Všechna sezení naplánujeme na začátku sady (s možnými pozdějšími aktualizacemi).
 • nebo na pravidelné volnější, to znamená, že se uvidíme minimálně na 3 sezeních po 75 minutách během 3 měsíců. Interval mezi sezeními jsou max. 4 týdny. Další termín naplánujeme na konci sezení, příp. všechna na začátku sady (s možnými pozdějšími aktualizacemi).

3. Docházíte na terapii:

 • V závislosti na vašem stavu a na fázi, ve které se nacházíte, pro vás budu terapeutkou v roli pečující osoby, interakční učitelky či společnice na vaší cestě životem. Tak či onak spolu navážeme vztah a vytvoříme na nějaký čas, který budeme průběžně upravovat naší dohodou, vzájemné „spolubytí“ a alianci.
 • Společně budeme prozkoumávat vaše potíže.
 • Já vám budu aktivně naslouchat a podněcovat vás, ať v sobě probudíte a ukotvíte si flexibilnější postoje, které povedou k vaší spokojenosti a k lepší kvalitě života.
 • Až se budete cítit připraveni, můžeme terapii ukončit, nebo se domluvit na méně častější (udržovací) frekvenci. Když se budete potřebovat později vrátit, znovu se objednáte.

Za jak dlouho můžu očekávat zlepšení?

Každý problém a každá situace je individuální. Konkrétnější proto mohu být až po úvodním setkání. Počítejte ale s tím, že aby se  dostavilo nejen zlepšení, ale i trvalejší efekt terapeutického procesu, bude potřeba kolem deseti sezení.

V čem vám terapie pomůže?

 • budete mít bezpečné a důvěrné útočiště, ve kterém vás nebude nikdo hodnotit nebo posuzovat
 • porozumíte svým potížím a jejich zdrojům
 • osvojíte si způsoby a dovednosti, jak život a jeho útrapy zvládat
 • posílíte svoji odolnost
 • pochopíte smysl osobní minulosti a smířite se s ní
 • smířite se sám/sama se sebou - s tím, kdo jste
 • získáte důvěru v sebe sama a svoji osobní sílu
 • naučíte se chápat, vnímat a ovlivňovat energetický tok vlastního prožívání, v mentální, emoční i fyzické sféře
 • zbavíte se nefunkčních zautomatizovaných životních strategií, které vás už nebudou okrádat o vitalitu
 • ukotvíte si flexibilnější postoje, které povedou k vaší větší spokojenosti a k lepší kvalitě života

Díky terapii získáte lepší kvalitu života a schopnost zvládat život s dobrým pocitem a větší lehkostí...

Hana Poláková foto

Mgr. Hana Poláková

Už přes 20 let pomáhám lidem ze zajetí stresu, úzkostí a strachů

Opírám se o své terapeutické vzdělání, dovednosti a zkušenosti. Zároveň zapojuji intuici, otevřenost a svůj léty zušlechťovaný talent empatie, pochopení a vnitřního nazírání. Ve své terapeutické práci jsem zakotvená v integrativní psychoterapii.  

Přestože  nikomu nemohu ubrat jeho starosti, zodpovědnost ani povinnosti, dokážu mu během terapeutického procesu život ulehčit a zkvalitnit. A jak už to v psychoterapii bývá, vlastně to dokáže nakonec každý sám a na mnohé otázky si odpoví také sám. 

Mé vzdělání a vybrané semináře

 • Magisterský obor etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • Dlouhodobý akreditovaný výcvik v Integrativní psychoterapii a následná supervize
 • Biografie v ordinaci lékaře a terapeuta
 • Úzkost a úzkostné stavy
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých
Hned po prvním sezení s Hankou u mě došlo k zásadnímu průlomu, bylo to tak osvobozující. Bez jejích podnětů bych si nikdy nedokázala uvědomit, jak vlastně sama se sebou zacházím – a že to tak dělat nemusím.
Došlo mi také hodně souvislostí a poprvé (po 35 letech) jsem se za sebe přestala v hloubi duše stydět. Teď už se nesnažím „opravovat chybu v matrixu“, ale prostě jsem, jaká jsem, ať už na to má kdokoli jakýkoli názor.
Lenka
V setkáních s Tebou je znát, že jsi sama prošla hlubokou transformací a že cítíš a víš. 🙂 Dokážeš trpělivě naslouchat, dát člověku 100% pozornost a také u něj rozpoznat to stinné, nevyřčené... Na toto nevyřčené a dosud nevědomé dokážeš jemně cílenými otázkami navést, aby si dotyčný SÁM uvědomil, o co jde. Uvádíš jej citlivě do spojení s jeho vlastním stínem, učíš, jak se stíny zacházet, a to nejdůležitější – jak s nimi zůstávat ve spojení a dál je v životě rozpoznávat!
Martina

OBJEDNÁVKA A CENÍK

S každým klientem vždy začínáme úvodním sezením. Poté se ceny odvíjejí od domluvené formy naší spolupráce.

Úvodní konzultace
Vzájemně se poznáme, přesně definujeme váš záměr a pojmenujeme kroky k jeho naplnění,
příp. je hned provedeme, pokud tomu váš záměr odpovídá.
2000 Kč / 75 min.
Intenzivní balíček 10x60 min.
Sezení se uskuteční v průběhu 5 měsíců. Platba na splátky (2x 6000 Kč nebo 3x 4000 Kč) nebo najednou (12000 Kč). Po domluvě lze platit i postupně - s jednou platbou dopředu.
1200 Kč / 60 min.
Volnější balíček 3x75 min.
Sezení se uskuteční v průběhu 3 měsíců. Platba najednou 4800 Kč
1600 Kč / 75 min.
Následná konzultace jednotlivě
Sezení musí být zrealizované do 3 měsíců od úvodní konzultace nebo od předcházející.
1800 Kč / 75 min.

Rezervační a storno podmínky

Rezervovaný termín sezení můžete změnit do 48 hod. před začátkem, poté sezení nevyčerpaná v domluveném termínu propadají. Děkuji, že při naší spolupráci respektujete můj čas.

Kde konzultace probíhá?

Na konzultaci máte možnost přijít osobně do mé pracovny v Brně ve staré Líšni. Pokud ale nechcete nebo nemůžete přijít osobně, třeba kvůli velké vzdálenosti, můžeme se stejně tak v pohodě setkat online na Skype, Zoomu nebo se spojit po telefonu.

Ve většině případů je fyzická i online konzultace rovnocenná, jsou ale výjimky, kdy je přímý osobní kontakt potřeba. Poznáme to během našeho prvního, úvodního setkání.

Když přijdete na konzultaci osobně...

Do vašeho nitra spolu budeme nahlížet v bezpečí mé útulné domácí pracovny, v prostředí, které přispěje k vašemu prožitku pohodlí, uvolnění, spokojenosti a zpomalení. Čeká vás nadstandardní terapeutický komfort, který skvěle vyjadřuje dánské slovo hygge.  

Umocňuje ho pohled na vrbu sklánějící se za oknem, která dodává atmosféře ten správný konejšivý potenciál, spolu se mnou je připravena vám naslouchat a harmonizovat vaše bytí.

Hanka je žena výjimečné citlivosti a hlubokého vhledu, která pozorně naslouchá a umí slyšet, co je mezi slovy. Má schopnost vidět, co je pod povrchem. Nepodléhá touze interpretovat a hodnotit – ani dobré, ani zlé skutky. Přirovnala bych ji ke kouzelné víle, mocné čarodějce, která mi pomohla bolest, smutek a zklamání proměnit v naději, víru a láskyplnost. Děkuji.
Veronika
Jsou chvíle, kdy si člověk nemůže pomoct sám. A paní Poláková mi ve velmi těžkém životním období pomáhala. Vždy na mě měla dostatek času a trpělivosti a věnovala se mi s velkou pozorností a empatií. Díky ní jsem zvládl věci, které bych předtím nikdy zvládnout neuměl. Budu-li zase někdy v nesnázích, vím, že u paní Polákové budu v dobrých rukách.
David
S Hankou som sa stretla v sůvislosti s onkologickým ochorením. Mojím najvačším problémom bol strach. Strach z ochorenia, z emócií, z negatívnych pocitov. Hanka ma svojím láskavým a jemným sposobom naučila ako s emóciami a pocity pracovať. Tie negatívne nepotlačovať, lebo sa vrátia s ešte vačšou intenzitou. Dať im pozornosť a priestor, ale ich nehodnotiť a neriešiť.
Počas konzultácií s ňou som pochopila, že životu treba doverovať. Tým sa uvoľňujeme z tlaku a prílišnej kontroly. Nemusím si už vyčítať, že robím niečo zle, práve naopak. Možem prijímať samú sebe takú, aká som. Až vo svojich 64 rokoch som začala chápať mnohé situácie v mojom živote a vďaka tomu som sa s nimi prestala trápiť a riešiť ich. Samozrejme, ešte som zďaleka všetko nezvládla, ale keď príde slabá chvíľka, často už viem ako na to. 🙂
Hodiny strávené s Hankou ma veľmi obohatili a pomohli mi mnohé situácie zvládať bez ujmy na tele a duši. Ďakujem!
Mária

Výjimečnost terapeutických sezení je v jejich bezpečném a důvěrném prostoru. 

Narozdíl od vašich známých vám nebudu říkat, co máte dělat, a vždy budu stát na vaší straně. 

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI?

Je něco, co vám působí starosti nebo vám znepříjemňuje život? Chcete zlepšit kvalitu svého života?

Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Hana Poláková

Hana Poláková foto