PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

Psychoterapie se dotýká vašeho nitra

Přinese vám blahodárné a uzdravující změny v situacích, když ve vašem životě něco není, jak má být – a vy to chcete napravit.  Hlavním nástrojem psychoterapie je naladěný rozhovor, který doplňuji prožitkovými technikami všímavé přítomnosti a kontemplace.

V závislosti na vašem stavu a na fázi, ve které se nacházíte, pro vás mohu být terapeutkou v roli pečující osoby, interakční učitelky, rádkyně či společnice na vaší cestě životem. Tak či onak spolu navážeme vztah a vytvoříme na nějaký čas (který bude dán a upravován naší dohodou) vzájemné „spolubytí“, v němž vám já:

  • poskytnu bezpečné útočiště plné důvěry, ve kterém vás budu citlivě a s hlubokou otevřeností vnímat
  • pomohu vám porozumět vašim potížím
  • bude-li to třeba, pomohu vám pochopit smysl vaší vlastní minulosti a smířit se s ní i sami se sebou, se svou osobností
  • naučím vás chápat, vnímat a ovlivňovat energetický tok vašeho vlastního prožívání, v mentální, emoční i fyzické sféře
  • vyvedu vás z nefunkčních automatizovaných životních strategií
  • povedu vás k probuzení a ukotvení flexibilnějších postojů v životě, vedoucích k vaší celistvosti a prosperitě

Je něco, co vám působí starosti nebo vám znepříjemňuje život?

Pomůžu vám navázat tvořivý dialog s vaším životem, abyste znovu získali nadhled a lehkost.