ROZVÍJENÍ VŠÍMAVOSTI

Série čtyř setkání (3 hodiny jednou za týden) v komorní, max. čtyřčlenné skupině, v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře, věnované rozvoji všímavosti, ve stylu jednoduchosti a jejího účinného zapojení do běžného života (bez ohledu na to, co právě děláte). 

Všímavost dokáže změnit váš život, aniž by se muselo cokoli změnit ve vašem okolí. Nemusí se měnit vůbec nic. Ani lidé, ani vztahy, ani prostředí, ani vaše myšlenky a emoce, a přesto začnete s rozvojem všímavosti prožívat svůj život výrazně odlišně - budete šťastnější, spokojenější a kreativnější. Budete prosperovat duševně, mentálně i tělesně.

Setkání je vhodné pro toho:

  • kdo se chce naučit a dále se učit velmi jednoduše, efektivně a jemně postarat o svoje myšlenky a emoce (ať už vztek, strach různých variací, nebo další, jakákoli komplikovaná místa svého prožívání)
  • kdo řeší zdravotní potíže, vztahové potíže (partnerství, rodičovství), životní hektičnost - a vlastně cokoli, co mu znepříjemňuje život
  • a hlavně pro toho, kdo nemá čas na rozvíjení čehokoli nového nebo dalšího - a přesto potřebuje svůj život změnit nebo po změně touží

Na každém setkání:

  • budeme praktikovat všímavost pomocí naprosto jednoduchých cvičení (technik), která se stanou odrazovým můstkem pro plynulé začlenění všímavosti do vašeho běžného života
  • budeme vycházet z vašich aktuálních životních témat, z aktuálního rozpoložení a z toho, co právě potřebujete
  • se budeme věnovat otázkám, které vás budou zajímat, a vašim prožitkům vzniklým na setkání při rozvíjení všímavosti - pouze do té míry, do jaké budete chtít - vždy s respektem k vám
  • celý proces podpoříme výběrem Bachových esencí - každý si odnese (bude-li chtít) užívací lahvičku se svojí vlastní unikátní směsí (Bachovy esence míří do hloubky našeho prožívání a rozpouštějí překonané "bloky", které se mohou v životě projevovat jako nejrůznější potíže a komplikace)     

Momentálně není vypsaný termín

Pokud byste se chtěli včas dozvědět o nových termínech, přihlaste se k odběru mých novinek a nic vám neuteče.

Pomůžu vám navázat tvořivý dialog s vaším životem, abyste znovu získali nadhled a lehkost.