Hana Poláková foto

LEHKOST BYTÍ

I V TĚŽKÝCH SITUACÍCH

Profesionální akreditovaná psychoterapie a poradenství s citlivým i praktickým přístupem naživo i online

Život vám připravil výzvu, která se zdá nad vaše síly? Jste v situaci, kdy lehkost se zdá příliš těžká? S mou pomocí, vedením a péčí v sobě najdete lehkost, klid vycházející z vaší nově nabyté odvahy a (sebe)důvěry.

Díky 17 letům praxe v psychoterapii a své metodě lehkobytí vám poskytnu bezpečný prostor a vedení, abyste mohli růst a posílit tak, že výzvu překonáte a svých přání dosáhnete, a ještě k tomu objevíte svou osobní autentickou cestu k lehkobytí a mistrovství.

Co je cílem a výsledkem?

I v náročné nebo neznámé situaci se dokážete postarat o sebe a tím i o ty, na nichž vám záleží. Díky jednoduchým kouzlům lehkobytí tak dokážete činit každodenně, udržitelně, aniž by vás to vyčerpávalo. Lehkost se stane vaším životním stylem, bytím a vy si začnete užívat hluboké vnitřní svobody a mnoha darů života.

Ať je vaší výzvou cokoli, spolu to dokážeme proměnit v lehkost a důvěru.

Kdy je individuální terapie pro vás to pravé?

Lehkobytí v každém dni

Máte konkrétní problém

Čelíte výzvě, životnímu tématu, situaci, náročnosti viditelné, ale i té nenápadné, v níž je tolik těžké umět si říct o pomoc?  Ať stojíte na rozcestí a nevíte, kudy se dát, nebo je váš život vzhůru nohama, mohu vám pomoci k větší lehkosti. Rozpadají se vám třeba vztahy? Vypadli jste ze své role, na které vám záleželo? Bojíte se, že zklamete – sebe nebo lidi ve svém okolí? Jste unavení, přetažení? Možná vyčerpaní snahou se vždy zavděčit – v mateřství, ve vztahu, ve škole, v zaměstnání? Nemůžete spát? Navštěvují vás smutek, úzkost, možná i panika...? Máte sklony si jakýmkoli způsobem ubližovat nebo si život komplikovat?

Na setkání nalézáme řešení i lehkost.

Mistrovství v každém dni

Chcete se v životě posunout

Ačkoli je má praxe ukotvena v jasné psychoterapii, dokážu vás i naladit na vaši podstatu a širší (vesmírné) souvislosti. Ptáte-li se, co je vaše autenticita, jak by váš život vypadal, kdybyste byli ukotveni ve své síle, pak máte možnost si u mě nabrat vše, co je pro váš rozkvět lehkosti a mistrovství třeba: porozumění, vcítění a podporu, nové pohledy a praktické náměty pro váš rozvoj směrem tam, kde cítíte, že je vaše osobní síla a štěstí.

Tuto vaši unikátní cestu nejen objevíme, ale i přesně definujeme ve společném rozhovoru, jak ji naplnit. Ze setkání si do svého každodenního života odnášíte sami sebe ukotvené v nové síle a autenticitě.

Co díky konzultacím získáte?

Psychoterapie a podadenství přinášejí uzdravující a ulevující změny v situacích, kdy vnímáte, že něco není, jak má být. Jako hojivé kouzlo v ní působí důvěra a bezpečí, produktivní komunikace, podpora, empatie, porozumění.

 • Bezpečné útočiště plné důvěry, ve kterém vás budu citlivě a s hlubokou otevřeností vnímat.
 • Pomohu vám porozumět vašim potížím.
 • Bude-li to třeba, pomohu vám pochopit smysl vaší vlastní minulosti a smířit se s ní i se sebou, se svou osobností.
 • Naučím vás chápat, vnímat a ovlivňovat energetický tok vašeho vlastního prožívání, v mentální, emoční i fyzické sféře.
 • Vyvedu vás z nefunkčních automatizovaných životních strategií.
 • Povedu vás k probuzení a ukotvení flexibilnějších postojů v životě, vedoucích k vaší celistvosti a prosperitě.
Hned po prvním sezení s Hankou u mě došlo k zásadnímu průlomu, bylo to tak osvobozující. Bez jejích podnětů bych si nikdy nedokázala uvědomit, jak vlastně sama se sebou zacházím – a že to tak dělat nemusím.
Došlo mi také hodně souvislostí a poprvé (po 35 letech) jsem se za sebe přestala v hloubi duše stydět. Teď už se nesnažím „opravovat chybu v matrixu“, ale prostě jsem, jaká jsem, ať už na to má kdokoli jakýkoli názor.
Lenka
V setkáních s Tebou je znát, že jsi sama prošla hlubokou transformací a že cítíš a víš. 🙂 Dokážeš trpělivě naslouchat, dát člověku 100% pozornost a také u něj rozpoznat to stinné, nevyřčené... Na toto nevyřčené a dosud nevědomé dokážeš jemně cílenými otázkami navést, aby si dotyčný SÁM uvědomil, o co jde. Uvádíš jej citlivě do spojení s jeho vlastním stínem, učíš, jak se stíny zacházet, a to nejdůležitější – jak s nimi zůstávat ve spojení a dál je v životě rozpoznávat!
Martina
Sezení s paní Polákovou byla velmi příjemná a přínosná. A vlastně až při závěrečném hodnocení jsem si uvědomila, jak moc dopředu mě posunula. Při sezeních totiž nešlo o rázné změny, které by mi převrátily život o 180 stupňů, ale díky citlivému přístupu paní Polákové jsem začala poznávat svoji pravou podstatu a směr, kam se mám dále v životě ubírat. Děkuji za znovu získaný pocit důvěry ve své schopnosti jít si za svými sny.
Magdaléna

S lehkostí díky konzultaci a psychoterapii

Pečujte se mnou o krajinu svého každodenního života, a objevujte tak s lehkostí její kouzla a dary i své autentické mistrovství - život ve své plné síle.

Jak postupujeme

Začínáme vstupní konzultací. Následně si můžete vybrat mezi formou intenzivnější a volnější. Z pravidelné spolupráce pro sebe vytěžíte nejvíce, je to závazek, kterým ctíte svůj každodenní život a svou touhu po jeho zlepšení

 

ÚVODNÍ KONZULTACE
75 min. | 2000 Kč
Vzájemně se poznáme, přesně definujeme váš záměr a kroky k jeho naplnění, příp. je hned provedeme. Načrtneme si možnosti další spolupráce a nakolik se ponese více v duchu terapie, nebo tréninku lehkobytí, či mistrovství.

Jak platebně: Platba probíhá při objednávce. Jak časově: Úvodní sezení nebo zrealizované déle než po 3 měsících
NÁSLEDNÁ OBČASNÁ
75 min. | 1800 Kč
Necítíte-li se zatím na pravidelnější spolupráci, můžete přijít na konzultaci "následnou občasnou". Projdeme si vaše dosavadní kroky, odlehčíme těžká místa ve vaší cestě a znovu nastíníme jasnou vizi.

Jak platebně: Platbu provádíte při objednávce. Objednat se můžete na úvodním sezení či následně na webu, jak potřebujete. Jak časově: Sezení musí být zrealizované do 3 měsíců od vstupního.
NÁSLEDNÁ PRAVIDELNÁZ pravidelné spolupráce pro sebe vytěžíte nejvíce, je to závazek, kterým ctíte svůj každodenní život a svou touhu po jeho zlepšení. Vybrat si můžete mezi formou intenzivnější a volnější.
Intenzivní
60 min. | 1200 Kč (8krát)
Jak platebně: Platí pro 8 setkání - objednat můžete na úvodním sezení nebo do týdne přes web - při objednávce platíte 2 sezení a poté před třetím, pátým a sedmým vždy 2 dopředu či můžete provést celou platbu. Jak časově: Sezení se realizují během max. 4 měsíců. Všechna se plánují na začátku (možné jsou pozdější aktualizace) nebo se další setkání plánuje vždy hned na sezení.
Volnější
75 min. | 1600 Kč (3krát)
Jak platebně: Platí pro 3 setkání. Objednat můžete na úvodním sezení nebo do měsíce přes web - při objednávce platíte jedno sezení a pak vždy na konci jedno dopředu nebo můžete provést celou platbu. Jak časově: Interval mezi konzultacemi jsou max. 4 týdny. Další setkání se plánuje vždy na konci sezení.
REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKYRezervovaný termín sezení můžete změnit do 48 hod. před začátkem, poté sezení nevyčerpaná v domluveném termínu propadají. Děkuji, že při naší spolupráci respektujete můj čas.

Už máte objednáno?

Hana Poláková foto

Co vám mohu nabídnout 

Své klienty provádím jejich každodenním životem, ať už stojí na rozcestí, nebo mají před sebou kopec ke zdolání. Díky metodě lehkobytí vždy nakonec objevíme kouzlo života.

 • PSYCHOTERAPIE: téměř 600 hodin studia a výcviku
 • PRAXE. v osobním rozvoji 21 let a v psychoterapii 17 let
 • PRECIZNOST: hloubka, zralost, lidská integrita, trpělivost
 • JEMNOST: dar s vámi bez hodnocení být ve vaší slabosti i síle
 • UKOTVENOST: důraz na výživu vašeho každodenního života
 • MNOHOVRSTEVNATOST: ctím a vnímám vrstvy vaší reality
Když míra vaší lehkosti stoupá...87%

Dokážeme-li spolu ve vašem životě obnovit ukotvenou formu lehkosti, můžete rozvíjet své mistrovské autentické já a čerpat plody vašeho života.

METODY, KTERÝMI MOHU TERAPII OBOHATIT

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Úspěšně a šetrně ošetřuje všechny emoční i fyzické potíže. Dlouhými léty prověřené procedury, jejichž tvůrcem je anglický lékař a spisovatel Edward Bach.
VÍCE INFO >>

AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE

Harmonizují duševní i fyzické zdraví. Zaměřené na požadavky spojené s aktuálními vývojovými změnami lidského vědomí, jsou vysoce komplexní a stále svěží.
VÍCE INFO >>

GENOVÉ
KLÍČE

Jsou mimořádně efektivním nástrojem sebepoznání a uskutečnění osobního rozkvětu. Zprávy z pokladnice vesmírné moudrosti pro každého jednotlivce.
VÍCE INFO >>

Během konzultace nemá žádná metoda přednost před vámi

Hlavní je to, co prožíváte a co s vámi a s vaší životní výzvou přichází. Proto vás především vnímám a díky nalaďující komunikaci na vás reaguji slovy i celou svou bytostí a podle toho nacházím vhodné napojení a nástroje. Tp by v psychoterapii dle mého měl být standard. Opírám se o své terapeutické vzdělání, dovednosti a zkušenosti a zároveň zapojuji intuici, otevřenost a svůj léty zušlechťovaný talent empatie, pochopení a vnitřního nazírání. A přestože tedy občas balancuji na hraně světa viditelného a nepostřehnutelného, nohama stojím pevně na zemi - a k tomu vedu i vás. 

S důvěrou ve vás a v moudrost života spolu tak procházíme tuto objevnou cestu za lehkostí vašeho bytí

Hanka je žena výjimečné citlivosti a hlubokého vhledu, která pozorně naslouchá a umí slyšet, co je mezi slovy. Má schopnost vidět, co je pod povrchem. Nepodléhá touze interpretovat a hodnotit – ani dobré, ani zlé skutky. Přirovnala bych ji ke kouzelné víle, mocné čarodějce, která mi pomohla bolest, smutek a zklamání proměnit v naději, víru a láskyplnost. Děkuji.
Veronika
Hanko, chtěla bych vám poděkovat za včerejší konzultaci ohledně mých genových klíčů. Byla pro mě moc příjemná a podnětná. Tempo, jakým jsme šly, a forma, jakou jste mi informace předávala, pro mě byly „akorátní“ a úplně mi to sedlo. Mám teď v sobě naplňující pocit a také se mi nesmírně ulevilo, to vám musím říct. 🙂 Moc vám za to děkuji.
Petra
Jsou chvíle, kdy si člověk nemůže pomoct sám. A paní Poláková mi ve velmi těžkém životním období pomáhala. Vždy na mě měla dostatek času a trpělivosti a věnovala se mi s velkou pozorností a empatií. Díky ní jsem zvládl věci, které bych předtím nikdy zvládnout neuměl. Budu-li zase někdy v nesnázích, vím, že u paní Polákové budu v dobrých rukách.
David

Jak a kde konzultace probíhá?

Na konzultaci máte možnost přijít osobně do mé pracovny v Brně ve staré Líšni. Pokud ale nechcete nebo nemůžete přijít osobně, třeba kvůli velké vzdálenosti, můžeme se stejně tak v pohodě setkat online na Skype, Zoomu nebo konzultovat po telefonu.

Ve většině případů je fyzická i online konzultace rovnocenná, jsou ale výjimky, kdy je přímý osobní kontakt potřeba. Poznáme to během našeho prvního, úvodního setkání.

Když přijdete na konzultaci osobně...

Do vašeho nitra spolu budeme nahlížet v bezpečí mé útulné domácí pracovny, v prostředí, které přispěje k vašemu prožitku pohodlí, uvolnění, spokojenosti a zpomalení. Čeká vás nadstandardní terapeutický komfort, který skvěle vyjadřuje dánské slovo hygge.  

Umocňuje ho pohled na vrbu sklánějící se za oknem, která dodává atmosféře ten správný konejšivý potenciál, spolu se mnou je připravena vám naslouchat a harmonizovat vaše bytí.

S Hankou som sa stretla v sůvislosti s onkologickým ochorením. Mojím najvačším problémom bol strach. Strach z ochorenia, z emócií, z negatívnych pocitov. Hanka ma svojím láskavým a jemným sposobom naučila ako s emóciami a pocity pracovať. Tie negatívne nepotlačovať, lebo sa vrátia s ešte vačšou intenzitou. Dať im pozornosť a priestor, ale ich nehodnotiť a neriešiť.
Počas konzultácií s ňou som pochopila, že životu treba doverovať. Tým sa uvoľňujeme z tlaku a prílišnej kontroly. Nemusím si už vyčítať, že robím niečo zle, práve naopak. Možem prijímať samú sebe takú, aká som. Až vo svojich 64 rokoch som začala chápať mnohé situácie v mojom živote a vďaka tomu som sa s nimi prestala trápiť a riešiť ich. Samozrejme, ešte som zďaleka všetko nezvládla, ale keď príde slabá chvíľka, často už viem ako na to. 🙂
Hodiny strávené s Hankou ma veľmi obohatili a pomohli mi mnohé situácie zvládať bez ujmy na tele a duši. Ďakujem!
Mária

Podejte si se svojí výzvou ruku a mluvte o tom se mnou.

KDO JSEM?

Už přes 20 let pomáhám lidem ze zajetí stresu, úzkostí a strachů a navazovat tvořivý dialog s jejich životem

Jsem psychoterapeutka, spisovatelka a žena, která díky mnoha transformačním zážitkům důvěřuje životu a tvoří se Životem. To mi přináší velikou svobodu a lehkost bytí, kterou pak předávám dál svým klientům a čtenářům.

Přestože jim nemohu ubrat zodpovědnost ani povinnosti, dokážu jim život nesmírně ulehčit. Vlastně to dokážou oni sami - stačí je jen v hloubce a jemnosti vnímání nasměřovat.

Má profesionalita je oporou vašemu úspěchu

Certifikáty studia a praxe

NAVAŽME TVOŘIVÝ DIALOG S VAŠÍM ŽIVOTEM

Potřebujete nějaký svůj strach či výzvu přetavit v lehkost a radost?

Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Hana Poláková

Hana Poláková foto