Ukázkové vhledy

I když jsou tady uvedené vhledy autentické (ne vždycky kompletní), vnímejte je prosím jen ilustrativně… Totiž poselství i jazyk každého vhledu jsou směrované výhradně člověku, kterému patří, a situaci, v které se právě nachází. Takže jinému člověku se zdá vhled většinou málo srozumitelný (nebo úplně nesrozumitelný) a pravé porozumění mu zůstává zastřeno.

 

Lenka se ptá: 

Co mám udělat pro to, abych byla vyrovnaná a naplněná láskou sama k sobě a k druhému člověku?

Pro Lenku se ve světelné akášické knihovně vyjevuje živý obraz zakutálené a osamocené kapky rosy, která vypadla z  velké, živé a nádherně zářivé koule. V tomto obraze je ztracená kapka stále více zaskočená z toho, co se stalo… Zapomněla totiž na svůj původ a své zakutálení zvnitřnila do ztracení a pod tíhou osamocení téměř do zatracení.

Z nekonečně velké a zářivé koule se ozývá se: „Ale vždyť ty patříš k nám. Jsi naše. Jen jsi na to zapomněla –, že jsi součástí této nádhery – stále se třpytící, organické koule, jejímž projevem je na Zemi proměna v rosu, která přináší nejen prosté osvěžení, ale oživení a vzkříšení pro všechny situace a zároveň pro všechny úrovně lidských těl (fyzického, astrálního, mentálního, kauzálního atd.).

Vzpomeň si, že ty jsi kapkou tohoto čistého třpytivého světla. A máš možnost se vrátit domů. Stačí vstoupit do kapky rosy. Ve svém srdci to udělej – a přijdeš domů. Zažiješ a vnitřně pochopíš, že nejsi (a nikdy jsi nebyla) oddělená.  Každým dnem vstupuj do zářivých kapek rosy a sleduj… Zprostředkovat ti to pomohou meditace nebo vizualizace. Jejich osvojení a plynulé používání jsou proto tvými důležitými kroky.  Zde si pokaždé uvědomíš, že ty jsi zajedno s třpytivou čistotou, kterou je Láska. Tady se vždycky naplníš Láskou a štěstím až na buněčnou úroveň celého svého těla. A stane se tu to nejdůležitější – necháš tady utichnout hlas soudce, který v tomto prostoru přirozeně ztratí svoji moc.  Každou prožitou vteřinou, kdy vstoupíš do prostoru čisté Lásky v kapce rosy, bude si tvoje tělo zvykat na štěstí, a soudce bude ztrácet vliv nad tebou. Vzpomeneš si, že i kapka, která se zakutálí jakkoliv daleko, se nikdy od svého zdroje neztratí, pokud sama sebe (vlivem okolních soudců) nezatratí. Vzpomeneš si, že jsi milovaná a Láskou naplněná, jen jsi na to zapomněla… Není třeba se více snažit, jen stále (v co nejvíce okamžicích) vodit zatoulanou kapku domů. Láska a štěstí z tebe září samy o sobě -  a budou o to více, čím více si svoji Lásku uvědomíš. A hlas soudce, který tě od tvého zdroje odděluje, sám o sobě umlkne.

Drahá, věř, že máš kam jít a odejít… Dovol si vidět, že máš možnost, i když ji teď nevidíš. Ptej se poradců, kteří rozumí právu žen. Bude ti pomoženo.  O svého syna se nestrachuj. Je připraven porozumět pravdě.

Pamatuj, že křehká kapka rosy je proměnlivá až prchavá. Má ale potenciál čistoty, oživení a vzkříšení - nového dne či života. A právě v tomto je tvoje veliká síla.  Pro její uvědomění se všechno doteď dělo. Je to síla pro tebe, ale i pro jiné.

 

 

Denisa se ptá:

Jaký je směr mého poslání a práce vedoucí k mému naplnění?

 Pro Denisu je vyjeven obraz louky, která ji však rychle vede do lesa – k letitému stromu, pod nímž je otevřen vstup nejen k jeho kořenům, ale ke kořenům veškerého podzemního prostoru. Její poslání souvisí s kořeny. Vyznat se v síti kořenů, která je v podzemí. Pohybovat se v „Dolním světě“. A práce je s tím spojená… Ať se toho neobává a v meditaci nebo jiným intuitivním způsobem hledá spojení s tímto světem a konkrétní kroky. Sestup ke kořenům… Hledání cesty v podzemí pro jiné…

V tomto Dolním světě je Denise k dispozici její vlastní průvodce, který jí jednotlivé kroky usnadní. Je to o pohybu v prostoru, kde se pletou kořeny.  Je to o hledání uzlů, přes které se zakopává –, a je potřeba je nejen rozmotat, ale vnést do tohoto prostoru světlo. Průvodce ji bude postupně seznamovat i  s nástroji činnosti - „jak na to“. Ať i sama sebe a vlastní intuice se ptá a zapisuje si, co jsou KOŘENY...?  A práce s kořeny…? Odpovědi budou přicházet. Velkou pomocí by jí v tomto procesu mohla být jedna z Bachových esencí – a tou je Bromus ramosus (Sveřep větevnatý).  Její užívání by jí umožnilo jasněji vidět a přitahovat pro sebe vhodné možnosti naplnění ve shodě s vyššími duchovními cíli.

Práci s kořeny má Denisa vykonávat pro sebe, ale i pro jiné. Vhodnou prací by mohla být např. práce s astrologickým radixem, ale ne úplně standardně astrologicky. Ona má objevit ještě jinou formu, jak s radixem (a kořeny) pracovat. Velmi důležitá je pro ni informace, že má rozsvětlovat kořenový prostor.  Vnášet do kořenů světlo.  Hledat a prosvětlovat zauzlované souvislosti – nejen pro jednotlivce, ale i širší společenství (rodiny, ale dokonce i další biologická společenství). Až tuto práci začne Denisa provádět, bude z ní mít velikou radost. Je to o radosti a lehkosti, a Denisu to bude bavit. A už je připravena.  Proto ať neotálí a spojí se se svým průvodcem, skrze kterého se začne v prostoru Dolního světa ubírat. Ona sama se tady potom bude pohybovat ladností gymnastky (tanečnice) skákající po nitkách. Kam skočí, tam se prostor osvítí a naplní světlem… Pozná i své další spojence, které jí budou nakloněni.  Hlavně se seznámí s pavoukem (mnohými obávaným), jenž splétá a přede vesmírné tkanivo.  K tomu ale potřebuje průvodce. To je nejaktuálnější úkol - spojit se s ním. Pomoci ji v tom může člověk, který se vyzná ve světě lidské a vesmírné duše, a kterému Denisa důvěřuje.

Akášičtí Mistři a Učitelé jsou z vědomých kroků Denisy a také její odvahy potěšeni. Nadšeně dodávají, že Denisa je skutečně bytost, která má vnášet Světlo ke kořenům.    

 

 

Milena se ptá:

Je už čas odejít ze vztahu s mým partnerem?

Drahá Mileno, odpověď tkví ve skutečnosti, že už jsi novou bytostí. A soucit k ní - k této nové, vzácné bytosti - je klíčem k rozhodnutí. 
Objevila jsi v sobě oheň. A už ho nemusíš hledat jinde a v jiných. Ty sama jsi dokonalým proudem ohnivých - dračích sil. Žij svůj oheň v jeho jedinečné podobě. Žij ho. Nechej ho podvolovat vodě. Tancuj tanec ohnivého a vodního draka. Ty jsi tím tancem. Jeho svobodným, veselým, jiskřivým vyjádřením. Už to nemůže být jinak. My všichni akášičtí světelní Mistři a Učitelé stojíme při tobě. Stůj ve své síle. A nezapomeň, že soucit je tím klíčem... A že se na nás můžeš kdykoli obrátit. 
Tvoje duše se už vymanila ze "zastaralých" modelů lásky a rodinného soužití. Je prostorem pro jejich nové vyjádření. Karma utrpení ženy ve vašem rodu tady končí. Přes tebe se, naše drahá, narodila úplně nová žena. Překročila jsi dalece možnosti. Oheň v tobě chce sloužit ženskému principu. Ty jsi novou ženou s láskyplnou náručí, která odteď dává jen ze srdce. Jinak ne. Zůstávej tomu věrná. 

Chci dostávat blogové články od alchymistky života

 

Váš email použiji pouze k rozesílce mého newsletteru a svůj odběr můžete kdykoliv zrušit.