Zlatá cesta pro pokročilé

Série čtyř setkání (3 hodiny jednou za dva týdny) pro komorní, čtyřčlennou skupinu – v důvěrné, naladěné a podporující atmosféře.

Vhodné pro ty, kteří absolvovali setkávání s Aktivační, Venušinou a Perlovou sekvencí. A rádi by svoje putování Zlatou cestou vědomě uchopili jako vtělené životní umění pro blaho své, svých blízkých, především mladé generace, a pro blaho celého univerza. 

 Setkání budou naplněna:

  • sdílením osobních zkušeností, otázek a námětů ze života s (nejen) genovými klíči 
  • podporou a laděním dovedností na přirozené sdílení vtělené moudrosti genových klíčů prostřednictvím čtyř principů mistrovství, kterými jsou: Vnitřní síla - Citlivost - Styl - Jednoduchost
  • chválou Života rozjímáním nad aktuálně průchozím genovým klíčem
  • přípravou na přirozené inspirování a "zaučování" mladých generací v jejich dušestředném životním vývoji 
  • výběrem Bachových nebo Australských esencí - každý si bez příplatku odnese (bude-li chtít) užívací lahvičku se svojí vlastní unikátní směsí na podporu procesu běžícího na setkáních a v osobním životě v mezidobí

 

Termíny a čas: říjnové a listopadové čtvrtky 2021 (7. 10. - 21. 10. - 4. 11. - 18. 11.) vždy od 18 do 21 h

Místo: Otiskova 2, Brno – Líšeň

Cena: 2900 Kč (po přihlášení záloha 1000 Kč, doplatek na prvním setkání, po domluvě lze doplatek rozdělit na více částí)   

Chci dostávat blogové články od alchymistky života

 

Váš email použiji pouze k rozesílce mého newsletteru a svůj odběr můžete kdykoliv zrušit.