156Psychoterapie a poradenství

Psychoterapie se dotýká lidského nitra. Přináší člověku blahodárné a uzdravující změny v situacích, když v jeho životě něco není, jak má být –, a chce to napravit.  Hlavním nástrojem psychoterapie je naladěný rozhovor, který   já doplňuji prožitkovými technikami všímavé přítomnosti a kontemplace.

V závislosti na stavu a fázi, ve které se nacházíte, pro vás mohu být terapeutkou v roli pečující osoby, interakční učitelky, rádkyně či společnice na vaší cestě životem. Tak či onak spolu navážeme vztah a vytvoříme na nějaký čas (který bude dán a upravován naší dohodou) vzájemné „spolubytí“, v němž vám já:     

  • poskytnu důvěrné útočiště, ve kterém vás budu citlivě a s hlubokou otevřeností vnímat
  • pomohu vám porozumět vašim potížím
  • bude-li to třeba, pomohu vám pochopit smysl vaší vlastní minulosti a smířit se s ní, se sebou (se svou osobností)
  • naučím vás chápat, vnímat a ovlivňovat energetický tok vašeho vlastního prožívání (v mentální, emoční i fyzické sféře)
  • vyvedu vás z automatizovaných životních strategií
  • povedu vás k probuzení a ukotvení flexibilnějších postojů v životě, vedoucích k vaší celistvosti a prosperitě

Je něco, co vám působí starosti nebo vám znepříjemňuje život?

 

Domluvte si konzultaci

 

Jsou chvíle, kdy si člověk nemůže pomoct sám. A paní Poláková mně ve velmi těžkém životním období pomáhala. Vždy na mě měla dostatek času a trpělivosti. Věnovala se mně s velkou pozorností a empatií. Díky ní jsem zvládl věci, které bych před tím nikdy zvládnout neuměl. Až budu zase někdy v nesnázích, vím, že u paní Polákové budu v dobrých rukách.

David

Terapeutická sezení s paní Polákovou byla velmi příjemná a přínosná. Vlastně až při závěrečném hodnocení terapie jsem si uvědomila, jak moc mi terapie pomohla a jak dopředu mě posunula. Při jednotlivých sezeních nešlo o rázné změny, které by mi můj život převrátily o 180 stupňů, ale díky velmi citlivému přístupu paní Polákové jsem začala poznávat svoji pravou podstatu a směr, jakým se dále na své cestě životem ubírat. Děkuji jí za znovu získaný pocit jistoty ve své schopnosti jít si za svými sny.

Magdaléna